Judith Musker Turner

Mae Judith Musker Turner yn fardd ac arlunydd tecstiliau o Ffair Rhos, Ceredigion, sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2019. Mae hi’n perfformio gyda’r grŵp barddol Cywion Cranogwen ac yn nosweithiau Bragdy’r Beirdd. Mae hi wedi cyhoeddi cerddi yn Y Stamp a Barddas ac mae hi'n aelod o dîm Talwrn Y Gwenoliaid. Yn ddiweddar, arddangosodd ei gwaith celf yn rhyngwladol am y tro cyntaf yn Suns Europe, gŵyl ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd yn Udine yn yr Eidal.

Judith is a textile artist and poet from Ffair Rhos, Ceredigion, currently based in Cardiff. She graduated with an MA in Welsh and Celtic Studies from Cardiff University in 2019. She performs with the poetry group Cywion Cranogwen and in Bragdy'r Beirdd poetry evenings. She has published poems in Y Stamp and Barddas, and is a member of the Talwrn team Y Gwenoliaid. She recently exhibited her art work internationally for the first time at Suns Europe, the European minority languages festival in Udine, Italy.

12%20Judith%20Musker%20Turner_Llun%20Fel

Llun | Image: Felix Cannadam